Flat Bush

(09) 274 8279 20 Flat Bush Rd Otara, Auckland

                Introduction Page

                        2023

Talofa lava, Fakalofa lahi atu, Malo e Lelei, Kia Orana, Namaste, Ni Sa Bula, Kia Ora, and many more greetings. 


I welcome all families and friends of Room 9,

                         2023!!!

Matua ma aiga, aua ne'i galo e avanoa lava lo'u nei tagata, peā mana'omia se fesoasoani. Ia mafutaina i tatou uma e le Atua i lenei tausaga e lē aunoa. 

Ia manuia lava alo ma fanau, ia manuia fo'i le tapuaiga a matua ma aiga. 

                      I am Ms. Aneru 
 

 Looking forward to working together this year 2023, with all the parents, friends, and families of Room 9.             

It has not been a positive start to the year, however, if we have faith in God, ALL great things come our way !!!

            CLASS PHOTO OF 2023